Ons team

Het team van Chiropractie Zeist bestaat uit (vrnl) chiropractor F.J. Dietiker, secretaresse C.Peters en chiropractor C.Y.N. Goos.

Chiropractor F.J. Dietiker:

Chiropractor F.J. Dietiker is één van de pioniers binnen de chiropractie in Nederland. Oud voorzitter Nederlandse Chiropractoren Associatie (N.C.A.) en 10 jaar namens Nederland afgevaardigde binnen de European Chiropractic Union, tevens vaste vertegenwoordiger binnen de patiëntenvereniging.
Vanaf 1990 tot 2016 lid van de klachten- en geschillencommissie.
De heer Dietiker heeft de opleiding tot chiropractor gevolgd in de Verenigde Staten en is eigenaar van de praktijk.

Chiropractor C.Y.N. Goos:

Chiropractor C.Y.N. Goos heeft haar opleiding Chiropractie in 1995 afgerond aan het Anglo-European College in Chiropractic (AECC) in Bournemouth, Engeland en ook sindsdien werkzaam als chiropractor. Voordat zij  chiropractie ging studeren is zij bijna 10 jaar werkzaam geweest als operatie-kamer assistente chirurgie en anaesthesie. Na de chiropractie studie heeft zij  d.m.v diverse deelopleidingen zich toegelegd op de behandeling van baby’s en kinderen. Sinds 2007 werkt zij bij Chiropractie Zeist.

Secretaresse C. Peters:
Coby Peters is sinds 1 mei 2015 werkzaam bij ons. Zij voert samen met een collega alle administratieve werkzaamheden uit. Coby heeft een ruime ervaring als manager in de detailhandel als wel in de administratie. Deze kennis komt ook goed van pas in haar huidige functie.

 

Secretaresse M. Van Holland:
Marlies van Holland is röntgenlaborante geweest, met ook de nodige administratieve kennis op dat terrein. Dit kwam zeer goed van pas in onze praktijk. Voor trouwe klanten is zij een bekend gezicht, zij heeft van 1999-2014 als secretaresse bij ons gewerkt. Sinds juni 2017 is zij weer terug als vaste invalkracht. Zij vindt het erg leuk weer oude bekenden tegen te komen, maar ook om nieuwe mensen te leren kennen.

 

Samenwerkingsverband met:

Tevens bestaat er een samenwerkings-verband met collega D.E. de Koekkoek in Laren (N-H) , telefoonnummer: 035-5387753